Finnish for Foreigners – Suomea maahanmuuttajille

Haluatko opiskella suomea ainutlaatuisessa ympäristössä? Vaikka olemmekin Kuurojen kansanopisto, tarjoamme suomen kielen kursseja myös kuuleville maahanmuuttajille!

Would you like to study and improve your Finnish in a unique setting? Although we are a Folk High School for the Deaf, we offer Finnish language courses for immigrants with normal hearing as well!

Suomen kielen kurssit


Tarjoamme suomen kielen kursseja usealla eri tasolla, alkeista B1.2-tasolle. Opetuksemme noudattaa Opetushallituksen Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita sisältäen myös yhteiskunta- ja työelämäopintoja.

Alkeiskurssi A1.1 on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa. Opiskelijan tulee osata latinalaiset aakkoset (kirjaimet, joita käytetään esim. suomen kielessä ja englannin kielessä). Tämä kurssi ei sovi luku- ja kirjoitustaidottomille opiskelijoille.

Syyslukukausi alkaa 14.8.2023 ja päättyy 8.12.2023. (Syysloma: 16.10. – 22.10.)

Kevätlukukausi alkaa 8.1.2024 ja päättyy 24.5.2024. (Kevätloma: 11.3. – 17.3.)

Opiskelua on arkipäivisin 5 tuntia (25 opetustuntia viikossa). Kurssimme sisältävät maksuttoman lounaan.

Kurssin lopuksi kielitaitosi arvioidaan Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan.

HUOM! Kurssimme ovat maksuttomia, jos sinulla on TE-palvelujen kanssa tehty kotoutumissuunnitelma.

Katso tarkemmat tiedot kursseista.

Kysy lisää: kansanopisto@kuurojenkansanopisto.fi

Finnish courses


We offer Finnish courses at several levels from Beginner to B1.2-level. Our curriculum is based on the National core curriculum for integration training by the Finnish National Agency for Education,  including Finnish society and working life studies.

Please note that A1.1 course is meant for students who can read and write. Students are supposed to know the Latin alphabet (the letters that are used, for example, in the Finnish and English language).

The fall semester 2023 starts on the 14th of August and ends on the 8th of December. (Autumn break: 16.10. – 22.10.)

The spring semester 2024 starts on the 8th of January and ends on the 24th of May. (Spring break: 11.3. – 17.3.)

We study on weekdays, 5 lessons a day (25 lessons a week). Our courses include a free lunch.

At the end of the course, your language skills will be assessed according to the Common European Framework of Reference.

The courses are free of charge if you have an integration plan (kotoutumissuunnitelma) made with TE-Services.

Please see detailed information on each course below.

For more information, please contact: kansanopisto@kuurojenkansanopisto.fi

 

Suomen kielen lyhytkurssit maahanmuuttajille