Hoiva-alan opintoihin valmentava linja

Sinä, joka haluaisit opiskella sosiaali- ja terveydenalan ammattilaiseksi!

Ei tekstitystä

Onko sinulla ollut vaikeuksia päästä opiskelemaan haluamaasi alaa riittämättömien kielen- ja tiedontaitojasi vuoksi? Tämä lyhytkurssi on juuri Sinua varten!

Tämän linjan opinnot antavat hyvän pohjan aloittaa opinnot myöhemmin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa. Koulutuksessa parannetaan suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen ilmaisua, tutustutetaan hoiva-alan käsitteisiin ja termistöihin yhteistyötaitojen lisäksi. Opintoihin kuuluvat alkusammutusharjoitusten ja kansalaistaitojen lisäksi myös työelämään ja jatko-opintojen vaihtoehtoihin tutustumista. Lisäksi saat myös todistuksen Mielenterveyden Ensiapu 1-koulutuksen suorittamisesta.

Mitä opintoihin sisältyy?

  • Hoiva-alan käsitteisiin ja termistöihin tutustuminen
  • yhteistyötaitojen kehittäminen
  • Opiskelu- ja työelämävalmiudet
  • Suomen kieli
  • Viittomakielen ilmaisutaito
  • Alkusammutuskoulutus
  • Mielenterveyden ensiapu 1

Opetuskielenä on suomalainen viittomakieli.

Missä ja milloin opiskelu tapahtuu?

Opiskelu tapahtuu Valkeassa talossa, Helsingissä, pääasiassa arkipäivisin klo 9-13.30. Opinnot toteutetaan elokuun lopusta lokakuun loppuun 9 viikon aikana 5 päivänä viikossa (25 oppituntia viikossa).

Koulutus alkaa 29.8.2022 ja päättyy 28.10.2022.

Mitä opinnot maksavat?

5 päivän opintojen kokonaishinta on 144 € / viikko.

Kurssimme sisältävät maksuttoman lounaan. Opisto voi myöntää opintomaksuun opintoseteliavustusta, jolloin opinnot voivat olla peräti maksuttomat. Opintoihin on mahdollista hakea myös Kelan ammatillisen kuntoutuksen tukea tai opintotukea. Opiston asuntolassa asumiseen voi hakea myös asumistukea Kelalta.

Miten haen opiskelijaksi?

Sitova ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen viimeistään 20.8.2022.

Peruutusehto

Opiskelun keskeyttämisestä on annettava kirjallinen ilmoitus opistolle. Opintomaksu peritään kirjalliseen ilmoitukseen asti.