Kuulevat, Maahanmuuttajat Suomen kielen kurssit

Suomen kielen jatkokurssi A2.1 – Finnish Language Course A2.1

Tervetuloa opiskelemaan suomea A2.1-kurssille! Kurssilla harjoittelemme monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita ja opimme samalla myös tuntemaan suomalaista kulttuuria, yhteiskuntaa ja työelämää. Kurssi sisältää työharjoittelun. Kurssi on tarkoitettu kuuleville.

Aloitustaso: A2.1

Tavoitetaso: B1.1

Opetus: ma–pe klo 8.00–12.00 (25 tuntia viikossa).  Enintään yksi päivä viikossa on itsenäistä opiskelua.

Opetusta kurssilla on yhteensä 875 oppituntia. Kurssi sisältää maksuttoman lounaan.

Katso lukuvuoden lomat täältä.

Hinta: 0 € (Sinulla täytyy olla TE-palvelujen kanssa tehty kotoutumissuunnitelma)

Hinta on 6 125 €, jos sinulla ei ole kotoutumissuunnitelmaa.

Ilmoittaudu tästä


In English

Welcome to study Finnish! At the course we’ll practise speaking, writing, listening and text comprehension skills. We’ll also learn about Finnish culture, society and working life. The course includes a language and practical training. The course is meant for hearing people.

Starting level: A2.1

Target level: B1.1

Lessons: Monday–Friday from 8 am to 12 am (25 lessons a week). Max. one day a week is independent studying.

The course includes 875 lessons in all. The course includes a free lunch.

Please see the holidays here.

The price: 0 € (You have to have an integration plan made by TE-Services)

The price is 6 125 € if you don’t have an integration plan.

Sign up now


Lisätietoja tapahtumasta

Tiina Hentilä

S2-opettaja
Henkilön vastuualue kuulevat maahanmuuttajat