Lyhytkurssit, Muut Alkeiskurssi

Vuorovaikutus, kommunikaatio ja visuaaliset menetelmät -kurssi

Kommunikointi on yhteisesti sovittujen symbolien jakamista, jonka tavoitteena on, että vuorovaikutuskumppanit ymmärtävät toisiaan ja pystyvät ilmaisemaan itseään mahdollisimman hyvin ja tarkasti.
Usein pelkkä puhe ei riitä, vaan ilmaisun ja ymmärryksen tueksi tarvitaan lisäksi muita keinoja.

Millainen kurssi?

Kurssilla perehdytään vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon: niiden kehittymiseen, vahvistamiseen ja tukemiseen.
Kurssilla tutustutaan erilaisiin kommunikointikeinoihin

  • selkokieli
  • eleet ja ilmeet
  • viittomat puheen tukena
  • esine- ja kuvakommunikointi
  • ilmaisun, ymmärryksen ja muistin tukena käytettäviin visuaalisiin keinoihin ja menetelmiin kuten keskustelun ja toiminnanohjauksen tukemisen keinoihin ja menetelmiin
  • ympäristön, ajan ja toiminnan jäsentämiseen käytettäviin keinoihin

Kenelle?

Kurssi on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille, ammattihenkilöille ja perheenjäsenille, jotka arjessaan hyötyvät puhetta tukevista kommunikointikeinoista ja visuaalisista menetelmistä.

Milloin?

11. – 12.2.2022
pe klo 16.30 – 19.45
la klo    9.45 – 15.00

Hinta?

Kurssimaksu, 98€, laskutetaan kurssin jälkeen.
Hintaan sisältyy 10 opetustuntia.

Peruutusehto:

Ilmoittautuessasi sitoudut osallistumaan lyhytkurssille ja maksamaan sen. Peruutus ilman kuluja on mahdollista ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja sen jälkeen vain lääkärintodistuksella.


Lisätietoja tapahtumasta

Yhteyshenkilö:
Kati Pohjois-Koivisto
kati.pohjois-koivisto@kuurojenkansanopisto.fi
044-7525254

Tapahtuman kieli / kielet:

Suomi

Tapahtuman tulkkaus:

Tapahtumassa ei ole tulkkausta