Maahanmuuttajakoulutus kuuroille

Tule opiskelemaan muiden kuurojen maahanmuuttajien kanssa! Kuurojen kansanopisto on viittomakielinen ja monikulttuurinen opisto ja siksi ainutlaatuinen.

Kuurojen maahanmuuttajakoulutuksen tavoitteena on edistää yleisiä kotoutumista ja jatko-opintokelpoisuutta parantavia valmiuksia.

Mitä opintoihin sisältyy?

Opintoihin sisältyy mm.

  • suomalaista viittomakieltä
  • suomea toisena tai vieraana kielenä
  • tietotekniikkaa
  • yhteiskunta- ja työelämätaitoja
  • opiskelija saa myös tietoa oikeuksistaan saada erilaisia viittomakielisiä palveluja, mm. viittomakielen tulkkauspalveluja

Missä ja milloin opiskelu tapahtuu?

Opiskelu tapahtuu Valkeassa talossa, Helsingissä.

Koulutus alkaa 24.8.2020 ja päättyy 4.6.2021. Opiskelu tapahtuu pääasiassa arkipäivisin klo 9.00-13.30. Opinnot toteutetaan elokuusta kesäkuuhun 37 viikon aikana 4 tai 5 päivänä viikossa (20 tai 25 tuntia viikossa).

Opiskelu kestää 2-4 lukuvuotta.

Mitä opinnot maksavat?

Mikäli opiskelija ei kuulu kotoutumiskoulutuksen piiriin, opisto voi myöntää opintomaksuun opintoseteliavustusta, jolloin opinnot voivat olla peräti maksuttomat. Opintoihin on mahdollista hakea myös Kelan ammatillisen kuntoutuksen tukea tai opintotukea. Opiskelijan lounas on maksuton ja opiston asuntolassa asumiseen voi hakea m​yös asumistukea Kelalta.
Ennen opintojen alkamista, opintojen rahoitus kannattaa kartoittaa opiston ohjaajan kanssa.

  • 5 päivän opintojen kokonaishinta on 131 € / viikko (4847 €)
  • 4 päivän opintojen kokonaishinta on 115 € / viikko (4255 €)

Miten haen opiskelijaksi?

Sitova ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Peruutusehto

Opiskelun keskeyttämisestä on annettava kirjallinen ilmoitus opistolle. Opintomaksu peritään kirjalliseen ilmoitukseen asti.