Maahanmuuttajakoulutus kuuroille

Tule opiskelemaan muiden kuurojen maahanmuuttajien kanssa! Kuurojen kansanopisto on viittomakielinen ja monikulttuurinen opisto ja siksi ainutlaatuinen.

Kansanopiston opiskelijoiden ajatuksia kuluneesta vuodesta / kevät 2020

Kesto: 3:59
Ei tekstitystä
Kieli: Suomalainen viittomakieli

Kuurojen maahanmuuttajakoulutuksen tavoitteena on edistää yleisiä kotoutumista ja jatko-opintokelpoisuutta parantavia valmiuksia.

Mitä opintoihin sisältyy?

Opintoihin sisältyy mm.

  • suomalaista viittomakieltä
  • suomen kieltä
  • tietotekniikkaa
  • yhteiskunta- ja työelämätaitoja
  • opiskelija saa myös tietoa oikeuksistaan saada erilaisia viittomakielisiä palveluja, mm. viittomakielen tulkkauspalveluja

Missä ja milloin opiskelu tapahtuu?

Opiskelu tapahtuu Valkeassa talossa, Helsingissä.

Koulutus alkaa 22.8.2022 ja päättyy 9.6.2023. Opiskelu tapahtuu pääasiassa ma-pe klo 9.00-13.30. Opinnot toteutetaan elokuusta kesäkuuhun 37 viikon aikana 5 päivänä viikossa (25 tuntia viikossa).

Opiskelu kestää 2-4 lukuvuotta.

Mitä opinnot maksavat?

Mikäli opiskelija ei kuulu kotoutumiskoulutuksen piiriin, opisto voi myöntää opintomaksuun opintoseteliavustusta, jolloin opinnot voivat olla peräti maksuttomat. Opintoihin on mahdollista hakea myös Kelan ammatillisen kuntoutuksen tukea tai opintotukea. Opiskelijan lounas on maksuton ja opiston asuntolassa asumiseen voi hakea m​yös asumistukea Kelalta.
Ennen opintojen alkamista, opintojen rahoitus kannattaa kartoittaa opiston ohjaajan kanssa.

  • 5 päivän opintojen kokonaishinta on 144 € / viikko (5328 €)

Miten haen opiskelijaksi?

Sitova ilmoittautuminen tehdään sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.

Peruutusehto

Opiskelun keskeyttämisestä on annettava kirjallinen ilmoitus opistolle. Opintomaksu peritään kirjalliseen ilmoitukseen asti.