Kuulevat Lyhytkurssit, Muut Alkeiskurssi, Tukiviittomat, Kommunikaatio, vuorovaikutus, visuaaliset menetelmät

Monipuolinen vuorovaikutus ja kommunikointi puhevammaisen henkilön kanssa

Kommunikointi on yhteisesti sovittujen symbolien jakamista, jonka tavoitteena on, että vuorovaikutuskumppanit ymmärtävät toisiaan ja pystyvät ilmaisemaan itseään mahdollisimman hyvin ja tarkasti.

Usein pelkkä puhe ei riitä, vaan ilmaisun ja ymmärryksen tueksi tarvitaan lisäksi muita keinoja. Eriasteiset kommunikaatiovaikeudet voivat olla synnynnäisiä ja liittyä esimerkiksi, kehitysvammaisuuteen, autismikirjon muotoihin, CP-oireyhtymään tai lasten kehityksellisiin kielihäiriöihin.

Puhekyvyn ja kielelliset taidot voi myös menettää äkillisen tai etenevän neurologisen sairauden tai vamman seurauksena Tällaisia ovat esimerkiksi aivovammat, aivoverenkierron häiriöt, muistisairaudet ja ASL- ja MS-tauti.

Millainen kurssi?

Kurssilla perehdytään vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon: niiden kehittymiseen, vahvistamiseen ja tukemiseen. Kurssilla tutustutaan erilaisiin puhetta tukeviin ja korvaaviin kommunikointikeinoihin, sekä ilmaisun, ymmärryksen ja muistin tukena käytettäviin visuaalisiin keinoihin ja menetelmiin, esimerkiksi keskustelun, ajan ja toiminnan jäsentäminen kuvallisella tuella.

Kurssilla omaksut taitoja, joiden avulla voit tukea puhevammaisen henkilön vuorovaikutusta ja kommunikointia yksilöllisesti ja monipuolisesti.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehitys, vaikeudet, tukeminen ja vahvistaminen
  • Aistit vuorovaikutuksessa
  • Kommunikointikeinot (esim. selkokieli, eleet, ilmeet, viittomat puheen tukena, kosketusviestit, esine- ja kuvakommunikointi)
  • Visuaaliset keinot ja menetelmät, joita käytetään keskustelun, ajan ja toiminnan jäsentämiseen

Kenelle?

Kurssi on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille, ammattihenkilöille ja perheenjäsenille, jotka arjessaan hyötyvät puhetta tukevista kommunikointikeinoista ja visuaalisista menetelmistä.

Kurssin toteutus ja aikataulu

Kurssi sisältää yhteensä 60h lähiopetusta sekä itsenäisiä oppimistehtäviä lähipäivien välillä.

Lähijaksot

Syksy 2022      11.-12.10., 15.-16.11.
Kevät 2023      24.-25.1., 7.-8.3., 25.-26.4., 23.-24.5.

Opetusta klo 10-15 (5 oppituntia/pvä)

Hinta?

Kurssimaksu, 250 €, laskutetaan kurssin jälkeen.
Hintaan sisältyy 60 opetustuntia.

Peruutusehto:

Ilmoittautuessasi sitoudut osallistumaan kurssille ja maksamaan sen. Peruutus ilman kuluja on mahdollista ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja sen jälkeen vain lääkärintodistuksella.


Lisätietoja tapahtumasta

Kati Pohjois-Koivisto

Suunnittelija
Henkilö ottaa vastaan puheluja Henkilö ottaa vastaan tekstiviestejä Henkilö ottaa vastaan WhatsApp-viestejä, videoviestejä ja videopuheluja
Puhelinnumero: +358 44 752 5254

Tapahtuman kieli / kielet:

Suomi

Tapahtuman tulkkaus:

Tapahtumassa ei ole tulkkausta